Издателство 'Бъдеще и Надежда'

Информация за производител

 Издателство 'Бъдеще и Надежда'Email:  futurehope@abv.bg

http://www.futurehope-bg.com

Християнска книжарница "Бъдеще и Надежда"  FutureHope-bg.com

"Бъдеще и Надежда" е издателство и книжарница за християнска литература.
Издателството подбира добри книги от всички клонове на християнството. Като цел то си поставя разпространението на основни познания за християнството, издаването на апологетични книги и коментари, които достъпно да обясняват текстовете от Светото Писание.

КНИЖАРНИЦА "Бъдеще и Надежда" предлага качествена богословска литература. Тук ще намерите различни издания на Библията на български и чужди езици,  библейски атласи, справочни издания, авторитетни библейски коментари, произведения на класически автори от християнската история. Книжарницата предлага и богат избор от книги за човешките отношения, семейството, възпитанието, детска литература, както и информация за различни религии и нови религиозни движения и как да се разпознават опасните за обществото религиозни групи.