Християнски книги arrow Съвременни богословски системи
Съветване на хора със зависимостСъвременни митове за Сатана и духовното воюване

Съвременни богословски системи
Вижте изображението в пълен размер


Съвременни богословски системи

( Вениамин Тимотеев Пеев )
Цена за единица (книга): 20.00 лв.

"Християнство без реалното присъствие на евангелския Христос не може да има!
Нашата съвременност има крещяща нужда от Същия Този Христос, Когото са
възвестявали апостолите и техните верни последователи през вековете. Той не трябва да бъде "преобличан", "трансформиран", "адаптиран", "гримиран" за да се хареса на дадена публика. Съвременното човечество трябва да разбере че нужда от
"преобличане" и "трансформация" има всеки един от нас но не и Христос По своята
дълбока същност всяка пост модерна теология ако претендира за близост до
първоизворите и стълбовете на християнството трябва да провери съдържанието на своята христология. Тя е истинска ако проповядва "разпнатия и възкръснал
Христос" за всеки човек и всяка епоха като Единствения Спасител. Само тогава
нейните представители могат да бъдат сигурни, че изпълняват повелята на Самия
Христос да отидат "по целия свят" и да благовестят на "всяка твар" т.е. да отговорят нануждата всеки човек и всяка епоха да чуе за Христа."

АВТОР:

Вениамин Пеев

Вениамин Тимотеев Пеев (род. 1950). Завършил Бого-
словския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” (1978).
Защитава магистърска дисертация по херменевтика
и библейски езици през 1994 г. в Университета Бру-
нел (Лондон, Великобритания). Започва през 2000–2003
в Оксфорд подготовка за докторска дисертация за со-
фиологиите на С. Булгаков и P. Флоренски под ръковод-
ството на еп. д-р Калистос Уеър. Завършва дисерта-
ционния си труд през 2008 г. като докторант в НБУ.
Автор е на статии в периодични издания и монографии
в сферата на библеистиката и философията на рели-
гията: статии в Библейски речник (1994), монографии:
Библейското учение за Св. Писание (Стокхолм, 1990),
Бог, вселената, човекът (С,1992), Религиозните култо-
ве (С, 1994). Лектор е по история на философията и
религиознание в новосъздаденото Висше богословско
училище (София).Обновено на: Thursday, 17 August 2017 23:59

ЗА КОНТАКТИ

Християнска Книжарница и Издателска къща "Бъдеще и Надежда"

Адрес: София, ул. Веслец 69

Телефон: (02) 931-09-22

E-mail: futurehope@abv.bg

Read Chinese Bible Online

ТЪРСЕНЕ ПО АВТОРИ И ПРОДУКТИ