Християнски книги arrow Съветване на хора със зависимост
Страхът - Част ВтораСъвременни богословски системи

Съветване на хора със зависимост
Вижте изображението в пълен размер


Съветване на хора със зависимост

( Жан М. ЛаКур )
Цена за единица (книга): 10.00 лв.

Посредством планирана последователност от писмени инструктиращи материали, студентът ще:

  • Придобие ясно разбиране за зависимостта и правилния метод за използване при съветването на хора, страдащи от зависимост
  • Бъде запознат с терминологията, свързана със зависимостта
  • Научи правилните стъпки за възстановявване и правилните начини за мотивиране на зависими хора през тези етапи

След успешното завършване на този курс, на студента ще бъде дадено удостоверение или препоръка като подходящ за включване в учебни заедения.

И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля – това което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Римляни 12:2

АВТОР:

Д-р Жан М. ЛаКур е съосновател и академичен декан на НЕТ Трейнинг Инститют с главен център Тайтъсвил, Флорида. НЕТ Трейнинг Инститют предлага центрирано около Христос обучение в областта на зависимостта и превенцията за професионалисти, служители и светски съветници. Много хора вътре и извън църквата, са хванати в примките на пристрастеното поведение и конторлиращи живота проблеми. Волята на Бог е Неговата църква да се погрижи за тези специални нужди с мощни, непричиняващи срам, пълни с благодат методи и модели на служение.

От 1993 г. д-р Жан ЛаКур е ръководила международно обучение върху пристрастеността и въпросите за превенцията в Русия, Украйна, Беларусия, Казахстан, Киргизия, Египет, Колумбия и Южна Америка.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
1. Зависимост-общ преглед
2. Характиристика на зависимостта
3. Последици от семейният произход
4. Дизфункционални семейни правила
5. Алкохолизъм
6. Стратегии за възстановяване
7. Божият процес на изцеляване

ЧАСТ ВТОРА
8. Психодинамика на разтройството на личността
9. Темперамент
10. Терапия на темперамента
11. Зависимост
12. Темперамента на меланхолик
13. Темперамент на флегматик
14. Темперамент на Супин
15. Темперамент на холерик
16. Темперамет на сангвиник
Избрана библиография

 

СТРАНИЦИ:

153Обновено на: Thursday, 14 December 2017 22:19

ЗА КОНТАКТИ

Християнска Книжарница и Издателска къща "Бъдеще и Надежда"

Адрес: София, ул. Веслец 69

Телефон: (02) 931-09-22

E-mail: futurehope@abv.bg

Read Chinese Bible Online

ТЪРСЕНЕ ПО АВТОРИ И ПРОДУКТИ