Християнски книги arrow Служителят който създава ученици
Служението "Shepherd Serve" и Дейвид КиркуукСтрахът - Христо Гешанов

Служителят който създава ученици
Вижте изображението в пълен размер


Служителят който създава ученици

( Дейвид Киркууд )
Цена за единица (книга): 12.00 лв.

Дали си служител, който прави ученици?

Можеш да бъдеш.

Преведена на много езици, “Служителят, който прави ученици” помага на християнските водачи по света да бъдат по-ефективни при изпълняване на великото поръчение.

 

Пример за човек, изцелен чрез своята вяра

Вартимей беше слепец, изцелен чрез вярата си в Исус. Нека прочетем неговата история в евангелието на Марка.

“Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине, Давидов, смили се за мене! И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине, Давидов, смили се за мене! И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те. И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса. И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам. А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя.“  (Марка 10:46:52)

Забележете първо, че Исус не търсеше Вартимей. (Това е точно обратно на случилото се с мъжа при къпалнята Витезда). Фактически, Исус минаваше покрай него и ако Вартимей не беше извикал, Исус щеше да отмине. Следователно Вартимей нямаше да бъде изцелен.
Помислете сега за това. Какво щеше да стане, ако Вартимей беше седнал там и си беше казал: “Е, ако е волята на Исус да бъда изцелен, тогава Той ще дойде и ще ме изцели.” Какво би се случило? Вартимей никога нямаше да прогледне, въпреки че тази история ясно разкрива волята на Исус той да бъде изцелен. Първият белег за вярата на Вартимей е, че той извика към Него.
Второ, забележете, че Вартимей не се обезкуражи от онези, които го караха да млъкне. Когато хората го заставяха да замълчи, той просто викаше “още повече” (Марка 10:48). Това също е израз на неговата вяра.
Трето, забележете, че Исус не откликна на първите викове на Вартимей. Възможно е, разбира се, Той да не можеше да ги чуе, но ако ги чу, не откликна. С други думи, Исус остави вярата на мъжа да бъде изпитана.
Ако Вартимей се беше отказал, след като беше извикал само веднъж, нямаше да бъде изцелен. Ето защо Ние също трябва да постоянстваме във вяра. Много пъти изглежда така сякаш молитвите ни са останали без отговор. Тогава, именно, се изпитва нашата вяра. Поради това трябва да продължим да стоим в нея, отказвайки да бъдем обезкуражени от неблагоприятните обстоятелства.

 

АВТОР:

Дейвид Киркууд

Дейвид Киркууд е служил на християнски лидери на конференции по целия свят повече от две десетилетия. От своя опит като говорител пред десетки хиляди пастори в над четиридесет страни той е събрал в тази книга библейско поучение, което разглежда най-важните въпроси, пред които са изправени християнските лидери днес.
Киркууд обхваща теми като църковен растеж, духовно воюване, развод и повторен брак, библейско тълкуване, домашни църкви, жени в служение, църковно управление, духовни дарби, евангелизиране и много други. Той често предизвиква преобладаващото мнение, като винаги разглежда онова, което Писанието казва. Заключенията му понякога могат да ви изненадат. Основното убеждение на Киркууд е, че всеки християнски лидер трябва да прави ученици, които да се покоряват на всичките Христови заповеди.

Дейвид Киркууд е пастор на Grace Church of the South Hills в Питсбърг, Пенсилвания. Той е поучавал Божието Слово в повече от двадесет и пет страни по света и е автор на много книги, включително: “Прости ми, че чаках толкова дълго, за да ти кажа това”, “Христовият невероятен кръст”, “Божиите изпити”, “Съвременни митове за Сатана и духовното воюване”.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Поставяне на правилната цел
2.Започвайки правилно
3.Продължавайки правилно
4.Домашни църкви
5.Растеж на църквата
6.Служението на поучение
7.Библейско тълкуване
8.Проповедта на планината
9.Любимия проповедник на Исус
10.Новорождението
11.Кръщението в Святия Дух
12.Жените в служение
13.Развод и повторен брак
14.Основи на вярата
15.Божествено изцеление
16.Изцелителното служение на Исус
17.Дарбите на Духа
18.Дарбите на служение
19.Същността на в-Христос
20.Хваление и поклонение
21.Християнското семейство
22.Как да бъдем водени от Духа
23.Тайнствата
24.Конфликт, прощение и примирение
25.Наказанието от Господа
26.Постене
27.Задгробният живот
28.Божият вечен план
29.Грабването и последните времена
30.Съвременни митове относно духовната война, Част 1
31.Съвременни митове относно духовната война, Част 2
32.Настойничество
33.Тайните на евангелизирането

СТРАНИЦИ:

212Обновено на: Thursday, 14 December 2017 22:18

ЗА КОНТАКТИ

Християнска Книжарница и Издателска къща "Бъдеще и Надежда"

Адрес: София, ул. Веслец 69

Телефон: (02) 931-09-22

E-mail: futurehope@abv.bg

Read Chinese Bible Online

ТЪРСЕНЕ ПО АВТОРИ И ПРОДУКТИ