Д-р Жан М. ЛаКур

Д-р Жан М. ЛаКур е съосновател и академичен декан на НЕТ Трейнинг Инститют с главен център Тайтъсвил, Флорида. НЕТ Трейнинг Инститют предлага центрирано около Христос обучение в областта на зависимостта и превенцията за професионалисти, служители и светски съветници. Много хора вътре и извън църквата, са хванати в примките на пристрастеното поведение и конторлиращи живота проблеми. Волята на Бог е Неговата църква да се погрижи за тези специални нужди с мощни, непричиняващи срам, пълни с благодат методи и модели на служение.

От 1993 г. д-р Жан ЛаКур е ръководила международно обучение върху пристрастеността и въпросите за превенцията в Русия, Украйна,
Беларусия, Казахстан, Киргизия, Египет, Колумбия и Южна Америка.

 

ЗА КОНТАКТИ

Християнска Книжарница и Издателска къща "Бъдеще и Надежда"

Адрес: София, ул. Веслец 69

Телефон: (02) 931-09-22

E-mail: futurehope@abv.bg

Read Chinese Bible Online

ТЪРСЕНЕ ПО АВТОРИ И ПРОДУКТИ