Джеймз Гарет

Джеймз Гарет

Джеймз Гарет е част от съвета на седем стареи, който ръководи Тулса Крисчън Фелоушип (ТСF). Преди да дойде в ТСF през 1981г., той служеше в няколко църкви като библейски учител и лидер от 1947г. Понастоящем той разпределя времето си между ролята му като старей в ТСF, пътуващ учител, консултант по църковно ръководство и като автор на вдъхновяващи и инструкционни материали. Той също е автор на Новозаветно Църковно Ръководство, едно изследване на Новозаветните модели на ръководство и тяхната приложимост в съвременната църква.

 

ЗА КОНТАКТИ

Християнска Книжарница и Издателска къща "Бъдеще и Надежда"

Адрес: София, ул. Веслец 69

Телефон: (02) 931-09-22

E-mail: futurehope@abv.bg

Read Chinese Bible Online

ТЪРСЕНЕ ПО АВТОРИ И ПРОДУКТИ