Християнски книги arrow Годишник на ВЕБИ - Том 4 и 5
Годишник на ВЕБИ - Том 3Да хванеш крадец

Годишник на ВЕБИ - Том 4 и 5
Вижте изображението в пълен размер


Годишник на ВЕБИ - Том 4 и 5

( ВЕБИ )
Цена за единица (книга): 15.00 лв.

ГОДИШНИК НА ВИСШИЯ ЕВАНГЕЛСКИ БОГОСЛОВСКИ ИНСТИТУТ ТОМ 4 И ТОМ 5 – 2011/2012г.

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 4

I.Богословски статии

Вениамин Пеев (ВЕБИ, София): Концепцията на Карл Барт за “оправданието”

Момчил Методиев (гл. Редактор на сп. “Християнство и култура”): Уникален ли е българският опит? Намесата на държавна сигурност в живота на изповеданията през комунизма

Костадин Нушев (БФ на СУ “Св. Кл. Охридски”): Отношенията между Българската православна църква и държавата по време на тоталитарния комунистически режим и проблеми на свободата на религията в посткомунистическа България.

Велислав Алтънов (ВЕБИ, София): Европейски печатни Библии, разпространени през XVIII и XIX в. по българските земи

Христо Гешанов (ВЕБИ, София): Относно възгледите на проф. Алберт Айнщайн

Доний К. Донев (ВЕБИ, София): Петдесятен примитивизъм

Георги Василев (Ямбол): Агентурният проблем в съвременната Евангелска Църква

Румен Стаматов (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”): Полета на благодарността

II. Дисертации

Велислав Алтънов (НБУ, София): Религиозното раздвижване сред българите от края на XX и началото на XXI в. (Автореферат)

Мирослав Бачев (докторант, СУ “Св. Кл. Охридски): Отношението между религия и етика у Сьорен Киркегор и Рудолф Ото

III. Научни съобщения и отзиви

Бистра Николова (ИИИ-БАН): Ролята на византийските императори в съдбата на българските светци

Димитър Киров: Проблемът за ползотворното сътрудничество между християнството и древногръцката философия (Вениамин Пеев. Християнство и философия: проблемът за сътрудничеството. Велико Търново “Абагар”, 2012, 383стр.)

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 4

I.Богословски статии

Вениамин Пеев (ВЕБИ, София): Еклезиологията на Йозеф Ратцингер (папа Бенедикт XVI)

Людмил Ятански (ВЕБИ, София): Новият Завет за единството на Църквата

Венцислав Стойков (ВЕБИ, София): Уроци за днес от българската библейска преводна традиция от XIX век

Доний К. Донев (ВЕБИ, София): Българската протестантска Библия днес

Христо Гешанов (ВЕБИ, София): Размисли относно вярата на Л.Н. Толстой

Бистра Николова (ИИИ-БАН): Колко големи са били българските средновековни манастири

II. Дисертации

Борислав Кутев (ВЕБИ, София): Богословска перспектива за здравословно протичане на общуването при междуличностните взаимоотношения

III. Научни съобщения и отзиви

Виктор Костов (гл. ред. на сп. “Свобода за всеки”): Отношенията Църква-държава след падането на комунизма (Богословска конференция “Отношенията Църква-държава и свободата на съвестта в икуменическия диалог и християнската мисия”, 14-16 май 2012)

Иван Мирчев: Книга за естествения растеж на Църквата (Кристиян А. Шварц. Оцвети своя свят с Естественото развитие на Църквата. С., Изд. “Нов Живот”, 2012)

IV. Био-библиографска справка за авторите

Страници: 475

Цена: 15лв.Обновено на: Thursday, 14 December 2017 22:16

ЗА КОНТАКТИ

Християнска Книжарница и Издателска къща "Бъдеще и Надежда"

Адрес: София, ул. Веслец 69

Телефон: (02) 931-09-22

E-mail: futurehope@abv.bg

Read Chinese Bible Online

ТЪРСЕНЕ ПО АВТОРИ И ПРОДУКТИ