Християнски книги arrow Годишник на ВЕБИ - Том 3
Годишник на ВЕБИ - Том 2Годишник на ВЕБИ - Том 4 и 5

Годишник на ВЕБИ - Том 3
Вижте изображението в пълен размер


Годишник на ВЕБИ - Том 3

( ВЕБИ )
Цена за единица (книга): 15.00 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.Богословски студии, статии и доклади

Prof. Dr. Anthony Lane (Лондонски теологичен институт, Великобритания), Anthropology: Calvin between Luther and Erasmus.

Маг. Виктор Вирчев (ВЕБИ, София), Библейският калвинизъм: Увод към доктрината на благодатта.

Д-р Вениамин Пеев (ВЕБИ, София), Знам защо съм християнин: Опровержение на критиката на Бертранд Ръсел срещу християнската религия.

Маг. Димитър Лучев (ВЕБИ, София), Синът Божи като смисъл на всичко сътворено: Христология в космологични измерения.

Маг. Атанас Атанасов (ВЕБИ, София), Личностната идентичност и драмата в християнска перспектива.

Д-р Виктор Костов (ВЕБИ, София), Държава и Църква: Мисиологическата дилема на посткомунистическото християнство.

Маг. Даниел Топалски (Председател на ЦР на МЕЦ), Преосмисляне на Светото Причастие.

II. Научни съобщения и рецензии

Д-р Виктор Костов, Научна конференция “Бог и Цезар: Свободата на вярата и словото през 21-ви век – 2010” (октомври 2010).

Маг. Люба Никифорова, Рецензия на: Христо Гешанов, Страхът. Ч. I: Силата на страха, С., “Бъдеще и надежда”, 2009.

III. Био-библиографска справка на авторите

  1. Д-р Виктор Костов
  2. Д-р Атанас Атанасов
  3. Маг. Даниел Топалски

Страници:239 Цена: 15 лв.Обновено на: Thursday, 14 December 2017 22:17

ЗА КОНТАКТИ

Християнска Книжарница и Издателска къща "Бъдеще и Надежда"

Адрес: София, ул. Веслец 69

Телефон: (02) 931-09-22

E-mail: futurehope@abv.bg

Read Chinese Bible Online

ТЪРСЕНЕ ПО АВТОРИ И ПРОДУКТИ